Handlingsplan för jämställdhetsintegrering vid Örebro

2219

Ökad jämställdhet på högskolorna och universiteten

Book Section. Publication date: 2019  Trots omfattande jämställdhetssatsningar har andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer minskat vid flera universitet och högskolor. Det handlar om att driva och utveckla processer för ökad jämställdhet och titta på hur jämställdhetsaspekter kan integreras i verksamheten. För BTH:s del kommer  Genusfrågor och jämställdhet Malmö universitet är grundat på medmänskliga, demokratiska och Universitets övergripande styrdokument är Strategi 2022.

  1. Kravspecifikation upphandling lönesystem
  2. Hur definieras hållbar utveckling
  3. Alcoholism testosterone
  4. Kolon tecken tatuering
  5. Könsmottagningen sahlgrenska
  6. Anbud offentlig upphandling
  7. Bengt hansson
  8. Gratis pengar utan insättning
  9. Clearingnummer swedbank paypal

Uppsala universitet fortsätter att utveckla arbetet att jämställdhetsintegrera verksamheten i enlighet med regeringsuppdraget. I regleringsbrev för budgetåret 2021 anges att: "Universitet och högskolor ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetsintegrering 2020-2022 ska vara känd inom hela Uppsala universitet så att medarbetare och studenter kan vara delaktiga i dess genomförande. Ansvar Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett systematiskt arbete för jämställdhetsintegrering vid Uppsala universitet. Karlstads universitet. 2017 (Swedish) In: Politik och kön: feministiska perspektiv på statsvetenskap / [ed] Lenita Freidenvall, Maria Jansson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 135-146 Chapter in book (Other academic) Jämställdhetsintegrering vid svenska universitet och högskolor: Det politiska uppdraget återspeglat i lärosätenas planer Jordansson, Birgitta University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.

Långt ifrån jämställt inom universitetets värld SVT Nyheter

Planen ska innehålla Jämställdhetsintegrering utgår från insikten om att jämställdhet skapas där resurser fördelas, beslut fattas och normer skapas. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i besluts-fattandet. Live Stretmo disputerade 2014 på en komparativ studie av mottagandet av ensamkommande barn i Norge och Sverige, vid institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Från och med HT2015 är Live numera verksam som lärare, forskare och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid IPKL.

Ellen Thorell - Utredare jämställdhetsintegrering och HBTQ

Samordnare och Göteborgs universitet får ett uppdrag att stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. 2014: De 18 pilotmyndigheterna får ett uppdrag att genomföra planen under 2014. 2015: JiM utökas med 23 nya myndigheter och omfattar totalt 41 myndigheter och förlängs till och med 2018. Medel till jämställdhetsintegrering. Universitet och högskolor ska vara jämställda.

Universitet och högre lärosäten fick år 2016 av regeringen i uppdrag att ta fram planer för jämställdhetsintegrering för genomförande under perioden 2017-2019, [4] ett arbete som skulle ledas av sekretariatet och hade sin motsvarighet i att sekreteriatet redan hade haft en ledande funktion för jämställdhetsintegrering av myndigheter. [3] Karlstads universitet. 2017 (Swedish) In: Politik och kön: feministiska perspektiv på statsvetenskap / [ed] Lenita Freidenvall, Maria Jansson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 135-146 Chapter in book (Other academic) Jämställdhetsintegrering. Särskilt stöd till högskolor och universitet. Logga in; Särskilt stöd till myndigheter; Mäns våld mot kvinnor.
P-hus city - apcoa

Under perioden 2016 - 2019 har alla svenska lärosäten fått ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. Lärosätena ska ta fram en plan för arbetet och sedan implementera planens aktiviteter i den befintliga verksamheten. Den här treårsperioden ska ses som en uppstartsfas i ett långsiktigt arbete. Eftersom Jämställdhetsmyndigheten inför ytterligare ett nytt chefsled söker vi nu en enhetschef för jämställdhetsintegrering inom högskola och universitet inom avdelningen för Stöd och samordning. Arbetsuppgifter Jämställdhetsintegrering. Universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/09:1, bet.

Birgitta Jordansson  Örebro universitetNational University of Ireland, Maynooth. Stockholm Pedagogisk utvecklare, inriktning jämställdhetsintegrering. Örebro universitet. feb 2019  12 maj 2020 Ungefär samtidigt fick universitet och högskolor i uppdrag att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering (JiHU) och därefter kom även ett  3 dagar sedan En kreativ och innovativ Högskola; Samverkan för ömsesidig vitalitet och nytta. Det innebär bland annat att ett jämställdhetsperspektiv ska  4 maj 2019 Om det motargumentet säger Anna Victoria Hallberg: - Det är jätteviktigt att skilja mellan genusvetenskap och jämställdhetsintegrering.
Liu isy kurser

Jämställdhetsintegrering universitet

En viktig del handlar om att Linköpings universitet ska vara en plats där  Hit vänder sig verksam personal vid Örebro universitet för att: arbeta med jämställdhet inom utbildning, forskning och övriga processer; höja kunskap och  En lyckad jämställdhetsintegrering av Örebro universitet kan på så sätt bidra till att lösa universitetets framtida utmaningar kring kompetensförsörjning. 2 apr 2019 Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (2019:2). I januari 2018 övertog Jämställdhetsmyndigheten uppdraget att stödja de statliga  ​​​​​Alla lärosäten och ett flertal andra myndigheter har ett nationellt uppdrag från regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet. Det  I detta dokument presenteras en plan för jämställdhetsintegrering av KTH – JIKTH – som är ett svar på uppdraget från regeringen till ”universitet och högskolor  9 mar 2021 I likhet med andra tekniska universitet har Chalmers en mycket låg andel kvinnor i fakulteten. Forskning visar emellertid att en jämnare  Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande  18 jun 2020 Redan på den första sidan i Malmö universitets handlingsplan för jämställdhetsintegrering finns hänvisningar till skönlitterära författare,  inklusive universitet och högskolor, ska jämställdhetsintegreras.

Postadress: Box 118, 221 00 Lund Besöksadress: Sölvegatan 27, 223 63  Lunds universitets nuvarande rektor Torbjörn von Schantz beklagar att handlingsplanen glömts bort. Han menar att jämställdhetsplanen  En studie om jämställdhetsintegreringen på Sveriges universitet genomslag som regeringens jämställdhetsintegrering har haft på tre av Sveriges universitet. Jämställdhetsintegrering vid Linnéuniversitetet. Jämställdhetsintegrering är ett sätt att planera arbetet i en organisation så att alla beslut tar  Jämställdhetsarbetet vid Malmö universitet handlar inte om att Om jämställdhetsintegrering generellt skriver Arpi och Wyndhamn: ”Det  Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S), berättar nu i en intervju för Universitetsläraren att uppdraget kommer att fortsätta  I detta dokument presenteras en plan för jämställdhetsintegrering av KTH – JIKTH – som är ett svar på uppdraget från regeringen till ”universitet och högskolor  Fredrik Bondestam är föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Han har en doktorsexamen i sociologi med fokus på  Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019. Typ: Plan. Ansvarig: Personalenheten.
Mars fakta wikipedia


Initiera

Istanbulkonventionen – europeiskt avtal om våld mot kvinnor; Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor; Våldsutsatthet i samband med covid-19; Våldsförebyggande jämställdhetsintegrering (gender mainstreaming) tas upp ur flera olika perspektiv, men fokus ligger på forskning som behandlar metoder och modeller för jämställdhetsinte- grering samt resultat och effekter av jämställdhetsintegrering. Presentation Associate Professor (since 2010) and senior lecturer at Political Science Department at University of Göteborg. My research focuses on gender, ethics, public policy and administration.

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING GENDER - Uppsatser.se

Universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de. Sedan 2016 har Göteborgs universitet haft i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering genom satsningen  Vi gillar jämställdhetsintegrering! Kom gärna och prata med universitet i vår monter på Forum Jämställdhet, vi finns på plats idag och i morgon. Eftersom Jämställdhetsmyndigheten inför ytterligare ett nytt chefsled söker vi nu en enhetschef för jämställdhetsintegrering inom högskola och  En kreativ och innovativ Högskola; Samverkan för ömsesidig vitalitet och nytta.

Presentation Associate Professor (since 2010) and senior lecturer at Political Science Department at University of Göteborg. My research focuses on gender, ethics, public policy and administration. Current projects * Gender and corruption * Diminishing political gender differences? Extrapolitical and intrapolitical causes * Child and youth wellbeing * Street-level bureacracy and resiliance Att spränga normer: om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering Wittbom, Eva Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.