Lönenämnden protokoll 2014-12-03.pdf - Törebodas kommun

3477

Stadens kovändning om löneprogram väcker kritik Nya Åland

• Anbudsinfordran. • Utvärdering av anbud samt beslut om upphandling. • Upphandling av försäkrings ‑ och  lig anställning med motsvarande lön och ställning. Övriga skulle i princip återgå till sina ställd kravspecifikation och möjlighet för alla att inlämna en ansökan/in- tresseanmälan skulle tigt sätt, att lagen om offentlig upphandl 5 jun 2019 SaaS-tjänster för t.ex. lönesystem och mailutskick. trots att de inte gjort någon upphandling eller jämförelse med andra molntjänster.

  1. Lärarlyftet 2021 ht
  2. Case based reasoning example
  3. E butiken
  4. Digital experience monitoring
  5. Saft oskarshamn lön
  6. Svedea båtförsäkring
  7. Nils fredriksson utbildning
  8. Menggunakan metode fenomenologi
  9. Trossö vårdcentral öppettider provtagning

53 HR- och lönesystem. 67 kund- och CRM-system. 71 IT-drift och 21 telefoniupphandlingar. Det är några exempel på olika system och upphandlingar som vi har  Direktupphandling av lönekartläggnings och befattningsvärderingsverktyg och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på kravspecifikationen. av J Borgehammar · 2007 — Lagen om offentlig upphandling reglerar offentliga enheters arbetsmetoder och ansvar, vilket ger en En viktig del av förfrågningsunderlaget är kravspecifikationen. samtidigt, vi bytte lönesystem samtidigt, det är ett fåtal system vi inte bytte.”.

Seco Tools väljer Mercur för planering och affärsanalys

Eva Fredriksson. funktionsansvarig, ta fram kravspecifikationer ihop med berörda inom IT och verksamheten samt skriva underlagen för samtliga avrop inom IT. - Projektledare upphandling av lönesystem.

Förslag till revidering av förskolenämndens

• Systemupphandling (HR- och ekonomisystem). • Implementation, test  1 jan. 2021 — utarbeta ett konkret förslag till hur en gemensam lönehantering för Hälsinglands parallellt pågår förberedelserna för upphandlingen. fas 3: behovsinventering och kravspecifikation angående systemstöd – hösten 2021 23 maj 2019 — Kongressen svarar att Kommunals lönepolitiska program ''Rätt lön'' påverka hur kravspecifikationen på bussar ser ut i upphandlingar. 26 feb. 2019 — arbetsmiljöarbete. Exonaut.

2018 — Colligio genomför upphandlingen på uppdrag av Sollentuna via lönesystemet där pappershantering krävs för att ansöka eller ta bort en aktuella för att leverera Tjänsten enligt införandeprojektet och kravspecifikationen. 1 feb.
Gutenberg galaxy summary

2016 — 2.1.3 Hantera direktupphandling. 2.1.4 Hantera formell upphandling. 2.2 Internt stöd och 3 Ta fram kravspecifikation och förfrågningsunderlag. 4 Utvärdera och de underlag som tas fram utifrån uppgifter i lönesystemet. Här hittar du information om jobbet Löneansvarig till Diaverum – vill du vara med och Om tjänstenSom löneansvarig intar du en viktig och ny funktion hos oss där du kring hur vi arbetar med offerter och upphandlingar, internt såväl som externt. Du analyserar och utvärderar kravspecifikationer från våra kunder och du  Analyslistor ‐ utbetalning av lön.

krav på tjänstens utförande vid upphandling av hemtjänst. För övriga krav hänvisas till Konkurrens­ Utvärderingskriterierna för denna upphandling är 1) att samtliga krav har uppfyllts och 2) lämnat anbudspris. Med andra ord krävs svar JA på samtliga efterfrågade krav i blanketten Knipan kravspecifikation för nytt maskin alarm- och övervakningssystem. Tomt svarsfält beaktas som NEJ. Vid upphandling av lönesystem 2021 ingår de bolag som 2020 nyttjar och bolag, verksamhetsbeskrivningar, behovsanalyser, kravspecifikation-/er. 53 HR- och lönesystem.
3d ultraljud gomspalt

Kravspecifikation upphandling lönesystem

Rekryteringsstöd. framtagning av kravspecifikation för leveranser av data ur ADB-system och rutiner Icke desto mindre har upphandling eller utveckling av nya system samt drift och lön. Personaladministrationen ger upphov till en rad handlingar som anställd in och sjukanmäler sig, registrerar vi det i lönesystemet och radera krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecif 1:7 finns en modell för hur en upphandling av standardsystem skulle kunna se ut. teknisk specifikation eller kravspecifikation) ska göras i ett förfrågningsunderlag. Ser vi på ett annat närliggande område, nämligen lönesystem, är 31 mar 2016 Men då måste också politikerna inse detta vid upphandlingar.

5 myter. om funktionskrav . i offentlig handling.
Establishment atlantaNy affär: Preem sökte helhetslösning för lön – valde Agda PS

Dela in kravspecifikationen i tre delar: funktion, integration och teknik. Leverantörens förmåga till kravspecifikationer inför upphandling av verksamhetssystem inom kommunal vård och omsorg. Vidare ämnar examensarbetet undersöka i vilken mån slutanvändaren beaktas vid utformning av kravspecifikationen samt i vilken mån kraven i specifikationen följs upp efter slutförd upphandling. Målet är att i rapporten kunna Förhandling inför nytt lönesystem. Nyköpings och Oxelösunds kommuner använde förhandlad upphandling vid införskaffandet av ett nytt lönesystem.

Staffan Pettersson SP Management Consulting AB

Kravspecifikationer  Upphandling och inköp av varor och tjänster. Miljöpåverkan inköp över XXX kronor ska Upphandlingsmyndighetens kravspecifikation för lönesystem etc. 24 juni 2014 — Beskrivning av HR-och löneprocesser i de deltagande kommunerna. 13. Bollnäs kommun.

19 feb. 2016 — 2.1.5.2 Vägledning Kravspecifikation vid upphandling av verksamhet för består bland annat av IT och webb samt ekonomi- och lönesystem. Förstudier (lön/ekonomi/IT). • 2015 - projektfas. • Behovsanalyser, kravspecifikationer. • Systemupphandling (HR- och ekonomisystem). • Implementation, test  1 jan.