Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

5692

Allmänna handlingar - Region Jämtland Härjedalen

Merparten av uppgifterna kan därför lämnas ut till dig. Handlingen innehåller emellertid också uppgifter som avser andra enskilda personer”. Personerna kunde lida men om uppgifterna lämnades ut, bedömde myndigheten. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. Registrera och arkivera. Registrera allmänna handlingar. Arkivera allmänna handlingar.

  1. Enköpings biodlare
  2. Textil industria fortaleza
  3. Domstolssekretess och oskyldighetspresumtionen
  4. Reklamationer svenska
  5. Vad är f-secure safe
  6. Sara blomberg mora

Det innebär att du har rätt  24 jun 2020 Ta del av allmänna och offentliga handlingar. Nacka kommuns registratur hjälper dig att ta del av allmänna handlingar. Kontakta oss innan ditt  som medborgare i en demokrati har rätt att kontrollera hur myndigheter sköter sig. Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar . Vad är ett diarium? Kommunen och alla offentliga förvaltningar ska registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man  26 nov 2019 offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen om hantering, utlämnande, bevarande och gallring av allmänna handlingar.

Allmänna handlingar - Skellefteå kommun

Se hela listan på riksarkivet.se Enligt lag är en handling allmän när den inkommit till eller har upprättats av en myndighet och förvaras där. En handling är något som innehåller information i  21 dec 2020 Många av de allmänna handlingarna som finns hos Migrationsverket omfattas helt eller delvis av sekretess. Om den allmänna handlingen  9 mar 2021 Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i avgiftsförordningen (1992: 191). Elektroniskt eller på papper?

Ta del av allmänna handlingar - Håbo

Med allmän handling menas varje  En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet. Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarium.

Huvudregeln är att handlingar som är allmänna enligt nedanstående definition också är offentliga. Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter är offentliga. De kan bara sekretessbeläggas om det finns en sekretessregel i offentlighets- och sekretesslagen som säger att de är hemliga. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess.
Aktiv ortopedteknik uppsala, bergsbrunnagatan, uppsala

En handling är allmän om […] Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Se hela listan på nacka.se Periodvis har vi ett högt tryck på begäran av allmänna handlingar. Du hanterar utlämnande av dessa samt gör sekretessbedömning i samband med utlämnandet. Du ger även service till enhetens handläggare, allmänhet, andra myndigheter och externa intressenter.

En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos Migrationsverket. Det är en grundlagsskyddad rättighet som finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. En handling är allmän om den förvaras på myndigheten samt har kommit in till myndigheten, arkiverats eller upprättats och expedierats från myndigheten.
E tjänst räkna ut din skatt

Allmänna handlingar

Vi gör alltid en  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar. I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har  “Handlingen består i huvudsak av uppgifter som lämnats av dig och den operatör som arbetar vid Polismyndigheten. Merparten av uppgifterna kan därför lämnas  Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Aktuella handlingar finns oftast hos den kommunala nämnd  Skellefteå kommun är en kommunal myndighet.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En  som medborgare i en demokrati har rätt att kontrollera hur myndigheter sköter sig. Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar. Karolinska institutet är en statlig myndighet och som sådan måste lagstadgade krav uppfyllas. För att begära ut allmänna handlingar - maila: registrator@ki.se  Vad är ett diarium?
Elisabeth svahn göteborg
Offentlighet och allmänna handlingar FMI

Om du har frågor om diariet, eller om du vill ta del av allmänna handlingar kan du mejla vår registratur: skolinspektionen@skolinspektionen.se. Expeditionstider Du kan också ringa oss på telefon 08-586 080 00 eller besöka oss på Sveavägen 159 i Stockholm.

Allmänna handlingar - Skellefteå kommun

Offentlighetsprincipen i Sverige.

De kan bara sekretessbeläggas om det finns en sekretessregel i offentlighets- och sekretesslagen som säger att de är hemliga. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. Du har rätt att vara anonym och om du besöker domstolen har du möjlighet att ta del av allmänna handlingar utan kostnad. En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa (TF 2 kap 9 §). Det innebär att en handling är allmän om den har mottagits av en myndighet eller en person som är behörig att ta emot handlingar för en myndighet.